lege DDD

Legislatie dezinsectie deratizare

Realizarea operatiunilor de dezinsectie si deratizare duce la diminuarea riscului aparitiei daunatorilor (insecte, taratoare si rozatoare), ce pot afecta sanatatea oamenilor si animalelor.

Legislatia nationala in vigoare stipuleaza in mod clar obligativitatea efectuarii periodice a tratamentelor de deratizare si dezinsectie, precum si cuantumul amenzilor aplicate in cazul neefectuarii acestora.

Principalele acte normative, referifoare la aceste operatiuni sunt:

ORDINUL MINISTERULUI SANATATII PUBLICE Nr. 261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

ORDINUL MINISTERULUI SANATATII PUBLICE Nr. 914 din 26 iulie 2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

ORDINUL MINISTERULUI SANATATII PUBLICE nr. 916 din 27 iulie 2006, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale în unitatile sanitare.

Legea nr. 98/1994, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica.

Legea nr.3/1978 privind asigurarea sanatatii publice;
Legea nr.5/1982 privind protectia plantelor cultivate, a padurilor si regimul pesticidelor;
Ordinul MS nr.536/1997 care prevede efectuarea lucrarilor de dezinsectie ori de cate ori este nevoie, dar nu la intervale mai mari de 3 luni, iar deratizarea se va face la nevoie, dar nu la perioade mai mari de 6 luni de preferat primavara si toamna;
Legea nr.10/26.05.1998 privind asistenta de sanatate publica, publicata in Monitorul Oficial nr.204/01.06.1998 cap.5, art.28. Agentii economici si celelalte persoane juridice sunt obligate sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru aplicarea masurilor de dezinsectie si deratizare periodice;
Legea nr.344/31.05.2002 privind stabilirea si sanctionarea contravenientilor la normele legale de igiena si sanatate publica: art.11 – este contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2000 RON (20.000.000 ROL) la 8000 RON (80.000.000 ROL) neefectuarea periodica, conform normelor de igiena, a dezinsectiei si deratizarii.
Legea nr.100 din 26 mai 1998 privind asistenta de sanatate publica aparuta în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 16 noiembrie 1994

ART. 11
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2000 RON (20.000.000 ROL) la 8000 RON (80.000.000 ROL)
d) neefectuarea periodica, conform normelor de igiena, a dezinsectiei si deratizarii.

ART. 13
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 400 RON (4.000.000 ROL) la 2000 RON (20.000.000 ROL):
m) neasigurarea, in sediul persoanelor juridice si in anexele aferente, a curateniei permanente, a efectuarii operatiunilor de mentinere a starii de curatenie, a operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, dupa caz, precum si a indepartarii reziduurilor solide in conditiile stabilite prin normele de igiena in vigoare;

Ordin nr. 536/1997 din 23/06/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 03/07/1997

ANEXA
Norma de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei din 23/06/1997
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 03/07/1997
Actul a intrat in vigoare la data de 03 iulie 1997

CAPITOLUL V

Norme de igiena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide:
Art. 43.
– Depozitele de deseuri urbane, controlate, instalatiile de compostare a deseurilor organice si biodegradabile, instalatiile de incinerare trebuie proiectate, construite si administrate astfel incat sa se realizeze conditii de impiedicare a eliminarii si diseminarii poluantilor in mediul natural: sol, ape de suprafata, ape subterane, aer sau in mediul urban. In acest scop, se vor indeplini urmatoarele conditii:
d) in cursul exploatarii depozitului se aplica masuri de combatere a insectelor si rozatoarelor (dezinsectie si deratizare);

CAPITOLUL VI

Norme de igiena la unitatile de folosinta publica:

Art. 52.
– Curatarea, dezinfectia, dezinsectia, deratizarea, precolectarea si evacuarea deseurilor solide se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) Curatarea si dezinfectia:
b) Dezinsectia periodica se va face la intervale prevazute in metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodica se va face la intervale de maximum 6 luni; intre operatiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsectie si deratizare curente, de intretinere, in functie de prezenta vectorilor.
Art. 53.
– Unitatile vor fi dotate si aprovizionate, dupa necesitate, cu utilaje si materialele necesare pentru intretinerea curateniei si efectuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.